Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Vietnamese
Share
  • 2 years ago
Seeds of Love (131) I will not be home this Tet

Seeds of Love (131) I will not be home this Tet

Vietnamese people usually return to their families during Tết. Some return to worship at the family altar or visit the graves of their ancestors in their homeland. (Cộng đồng Việt Nam chọn Úc làm quê hương, vẫn luôn giữ gìn truyền thống cho các thế hệ sau, nhưng vẫn còn đâu đó nhiều người con Việt xa quê, khi cha mẹ vẫn còn ở Việt Nam, thì mỗi dịp Tết đến lại thấy chạnh lòng.
 )

Comments