Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Vietnamese
Share
  • 1 year ago
Seeds of Love (130) Trăm năm bia đá

Seeds of Love (130) Trăm năm bia đá

Ton That Sa is a Vietnamese visual artist, who was thus known among pioneering connoisseurs of Vietnamese arts.
 (Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong Huế (Bia Quốc Học) bị hư hao vì quá trình trùng tu đã biến công trình này thành một sân khấu lễ hội ven sông Hương. Ngày 19/1, Bia Quốc Học bị che kín lại để làm sân khấu chuẩn bị Tết.
 )

Comments