Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Vietnamese
Share
Seeds of love (112) Vo An Don the farmer and the lawyer

Seeds of love (112) Vo An Don the farmer and the lawyer

Vo An Don is an associate at the Centre for Government Legal Aid in Phu Yen province.
 (Đứng giữa hai nghề, một bên là luật sư bảo vệ cho những tiếng nói ít được xã hội nghe thấy nhất, trút chiếc áo luật sư, anh Võ An Đôn lại trở thành một nông phu chăm sóc cho những hạt giống nảy mầm.
 )

Comments