Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Vietnamese
Share
  • 1 year ago
SEED OF LOVE (172) : Mental Health issue in Vietnamese Community - Hạt Giống Yêu Thương (172) Niềm v

SEED OF LOVE (172) : Mental Health issue in Vietnamese Community - Hạt Giống Yêu Thương (172) Niềm v

The NSW Mental Health Commission is visiting the Vietnamese community in south western Sydney this week to learn about the mental health of the community. - Năm nay Ủy viên về sức khỏe tâm thần của NSW Meltal Health Commissioner Catherine Lourey đã đến thăm cộng đồng Việt Nam tại Sydney và có những buổi nói chuyện trao đổi về vấn đề sức khỏe tâm thần trong cộng đồng.

Comments