Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Vietnamese
Share
  • 1 year ago
Khai mạc Đại hội Thế giới trẻ: Con đường nhân bản

Khai mạc Đại hội Thế giới trẻ: Con đường nhân bản

Đại hội Việt Nam: Con đường Nhân bản đã khai mạc vào tối ngày 7/9/2017 tại Sydney với những thông điệp mạnh mẽ tới thế hệ trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.
 (Đại hội Việt Nam: Con đường Nhân bản đã khai mạc vào tối ngày 7/9/2017 tại Sydney với những thông điệp mạnh mẽ tới thế hệ trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.
 )

Comments