Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Vietnamese
Share
  • 1 year ago
Jukebox (09/07/2017)

Jukebox (09/07/2017)

An online petition calls for blogger Me Nam's release , Thanh Bui "keeps dreaming" on his new project, Adele cancels tours due to her severely damaged vocal cords, SNSD to celebrate their 10th year anniversary.
 
 
&nbsp...(Cuộc vận động chữ ký yêu cầu trả tự do cho mẹ Nấm , Thanh Bùi "cứ mơ thôi" trong dự án mới, Adele huỷ lưu diễn do tổn thương thanh quản nghiêm trọng, SNSD kỷ niệm 10 năm hoạt động.
 )

Comments