Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Vietnamese
Share
  • 1 year ago
Health is Gold:

Health is Gold:

Interview with Dr Phan Dinh Hiep on how to help aged people maintain good health physically and mentally, so that they can enjoy a happy life. (Phỏng vấn Bác sĩ Phan Đình Hiệp về những phương cách giúp người lớn tuổi duy trì một thân thể khỏe mạnh và một tinh thần lạc quan, để có thể vui hưởng một cuộc sống an vui.)

Comments