Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Vietnamese
Share
  • 2 years ago
Asia Today (28/5/2017)

Asia Today (28/5/2017)

China and the ten member states of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) announced on May 18th that they had finalized a framework for a code of conduct for the disputed South China Sea. (Tại cuộc gặp cấp cao tổ chức ở Quý Dương thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, các nước thành viên ASEAN và Bắc Kinh đã đạt được một thỏa thuận khung về COC trên biển Đông.)

Comments