Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Vietnamese
Share
  • 1 year ago
Asia Today (11/6/2017)

Asia Today (11/6/2017)

CÆ° dân maÌ£ng Việt Nam nói hoÌ£ 'ghen tiÌ£' với Campuchia viÌ€ nước naÌ€y vÆ°Ì€a có tuyển cử Ä‘a Ä‘ảng, trong Ä‘ó Đảng Nhân Dân của ThuÌ�...(Cư dân mạng Việt Nam nói họ 'ghen tị' với Campuchia vì nước này vừa có tuyển cử đa đảng, trong đó Đảng Nhân Dân của Thủ tướng Hun Sen đang dẫn đầu. )

Comments