Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Vetandets Värld i P1
Share
  • 1 year ago
I Tyskland är psykoterapi gratis för alla (R)

I Tyskland är psykoterapi gratis för alla (R)

I Sverige och Tyskland råder olika syn på evidens när det gäller psykoterapi. Det har lett till att tyskarna kan gå i långa psykoterapier på samhällets bekostnad. Studier visar att alla tjänar på det. Socialstyrelsen lade nyligen fram ett förslag till riktlinjer för behandling av depression och ångest. Det möttes av hård kritik av en rad psykologi- och psykiatri-experter på DN debatt. Förslaget sågades och man föreslog att det görs om i grunden.Experterna vänder sig bland annat mot förslagets fokus på kognitiv beteendeterapi, KBT. I flera av våra grannländer är man betydligt mer öppen också för andra typer av terapi, som psykodynamisk terapi till exempel.Psykoterapi är komplicerat att forska om, och olika synsätt finns om hur forskningen bäst ska läggas upp.I Sverige utvärderas psykoterapi på samma sätt som läkemedel genom randomiserade studier med kontrollgrupp. I Tyskland har man öppnat för andra forskningsupplägg och på så sätt anser man sig bättre fånga effekten av behandlingen.Det

Comments