Παρουσίαση βιβλίου "4 Διαλέξεις για τους Χάρτες της Ελλάδας" - Πύρινος Κόσμος 13 Ιανουαρίου 2017

Παρουσίαση βιβλίου "4 Διαλέξεις για τους Χάρτες της Ελλάδας" - Πύρινος Κόσμος 13 Ιανουαρίου 2017

Παρουσίαση βιβλίου "4 Διαλέξεις για τους Χάρτες της Ελλάδας", Βιβλιοπωλείο Πύρινος Κόσμος, 13 Ιανουαρίου 2017

Comments