Keep up to date with every new upload!

Join free & follow UX Forum
Share
  • 14
  • 2 years ago
Design Thinking – 02 Matej Ondrejka

Design Thinking – 02 Matej Ondrejka

Už na strednej som so záujmom sledoval vývoj nových technológií a to, ako ovplyvnujú spoločnosť. Rovnaké zameranie som hľadal aj v štúdiu a dostal som sa na UX Design program na Haagskej Univerzite Aplikovaných Vied, ktorý som úspešne dokončil. Popri škole som postupne nachádzal môj záujem vylepšiť inovácie práve správnym UX. Vo voľnom čase rád fotím a chodím na podujatia zamerané na UX/tech.

Spolu s vami by som chcel objaviť pravú podstatu ux výskumu, a ako ho začať vo firemnom prostredí. Priblížime si trochu teórie, avšak hlavne ju skúsime nájsť v praxi, vrámci use-case mojej bakalárskej práce. Na konci si spravíme krátky interaktívny challenge, kde porovnáme rozdiely medzi riešeniami z vlastnej hlavy a tými čo dostaneme z výskumu.

Comments

Avatar