Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Truth Daily Enlightenment Podc
Share
  • 2 years ago

Bangsa Israel hanya menjadi sarana, di mana Allah mewariskan pengenalan mengenai diri-Nya kepada manusia dan menyediakan keselamatan bagi umat manusia, di mana di dalam keselamatan tersebut terdapat tuntunan bagaimana seharusnya manusia mengisi hidupnya secara ideal guna kehidupan di dunia lain yang Allah sediakan. →

Comments