מפקד גל"צ לשעבר יצחק טוניק: דקל פעל לא נכון, לא היה צריך לפטר את השדרנית, יום שישי, 20 בינואר, 2017

מפקד גל"צ לשעבר יצחק טוניק: דקל פעל לא נכון, לא היה צריך לפטר את השדרנית, יום שישי, 20 בינואר, 2017

מפקד גל"צ לשעבר יצחק טוניק: דקל פעל לא נכון, לא היה צריך לפטר את השדרנית, יום שישי, 20 בינואר, 2017 by RADIO TEL AVIV

Comments