Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Tamil
Share
  • 1 year ago
Relationship is important ... language is more important

Relationship is important ... language is more important

This is NAIDOC week. Ranji, who works with the youth in Arnhemland in Northern Territory, speaks about her experience with the aboriginal community with Kulasegaram Sanchayan.
 (உறவு முக்கியம்... மொழியும் முக்கியம்.
 
NAIDOC வாரத்தை முன்னிட்டு ஒலிபரப்பாகும் சிறப்பு நிகழ்ச்சியில், Northern Territoryயிலுள்ள Arnhemland பகுதியில் இளைஞர்களுடன் பணியாற்றும் ரஞ்சி, பூர்வீக மக்களுடன் அவரது அனுபவங்கள் குறித்து குலசேகரம் சஞ்சயனுடன் பேசுகிறார்.
 )

Comments