Keep up to date with every new upload!

Join free & follow שחר בן-פורת
Share
תקשור עם טוהר - להיות בעלי הבית

תקשור עם טוהר - להיות בעלי הבית

תקשור זה נמסר בפגישה של סדנת "להיות בעלי הבית", בה טוהר עוזרים למשתתפים בתהליך ההיזכרות שאנו יוצרי המציאות, שאנו בעלי הבית. בתקשור הם מסבירים באופן בהיר וכולל מה זה אומר, מנקודת המבט שלהם, להיות בעלי הבית: מהי המשמעות של בית, מהי בעלות הבית שאנו רגילים בה ולאיזו בעלות בית הם מכוונים, ואיזו עבודה הם מציעים לעשות בהקשר זה.

http://bit.ly/ToharHome - לפרטים אודות הסדנה ולהרשמה

Comments