Keep up to date with every new upload!

Join free & follow שחר בן-פורת
Share
  • 67
  • 1 year ago
תקשור עם טוהר - הריאליות של הלב

תקשור עם טוהר - הריאליות של הלב

בתקשור זה טוהר מדברים על ההזדמנויות שהולכות ונפתחות בפנינו ועל החוויה הרגשית שאנו עשויים לחוות אל מול כך. הם מדברים בעיקר על המאמץ להשיג דברים, שיכול להיות חזק מאוד בתקופה זו ושלא לצורך; והם דברים על הפחד שיכול לעלות אל מול שפע האפשרויות ההולך וגדל.

בתקשור הם מציעים כיצד לעבוד עם עצמנו כשאנו חווים מאמץ ומעודדים את מי שנסגרים מרוב פחד, להמשיך ולעשות צעדים בנתיב של מימוש עצמי; ומזכירים, כי הלב עשוי להראות אופטימי למי שמפחד, אבל הוא למעשה מאוד ריאלי.

Comments