Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Serbian
Share
Settlement Guide: Vaccination rules in Australia

Settlement Guide: Vaccination rules in Australia

When a person is immunised, it benefits not only them, but everyone. Health authorities aim to reach herd (or community) immunity, when enough people are immunised from a disease that an infection cannot spread. However Australia's immunisation co...(Када се особа вакцинише, корист имају сви.
Здравствене власти имају за циљ да се довољно људи у заједници вакцинише против различитих болести, како се инфекције не би могле ширити. Међутим спровођње имунизације у Аустралији је испод жељеног нивоа, тако да сада аустралијска влада нуди подстицајне исплате здравственим установма како би се повећала стопа вакцинисаних. Пише Олга Клепова из новинске службе.)

Comments