Keep up to date with every new upload!

Join free & follow SABSCAST (Sabeena Karki)
Share
  • 1 month ago
Yo Maya Bhanne Cheej Kasto Kasto, May 16th, 2019

Yo Maya Bhanne Cheej Kasto Kasto, May 16th, 2019

-पहिलो डेटमा के कुराकानी गर्ने?
-मजबुत प्रेम सम्बन्धमा छु भनेर कसरी थाहा पाउने?
-दुईटा मीठा कथा

Listen/Comment/Share

www.facebook.com/sabeenakarki
www.instagram.com/sabeenakarki_/
twitter.com/sabeenakarki

Show more

Comments