The Mainlandgroup&Autoturk_Versatile Material

The Mainlandgroup&Autoturk_Versatile Material

13 plays13
Uploaded 2 years ago2 years ago
15:45
The Mainlandgroup&Autoturk_Versatile Material
Rasų Radijas profile image

Rasų Radijas

The Mainline grupė ir Autoturk
Įvairialypė medžiaga (Versatile Material)
„Įvairialypė medžiaga“ – tai projektas apie pėdsakus, apie žmogaus balsais kuriamus rezonansus, galinčius paveikti betoną, o kartu ir bet kokį autoritarinį režimą. Juo pristatomi fiziškai matomi pasipriešinimo padariniai ir nesibaigianti, tarp sampratų „norėčiau“ ir „esu“ vykstanti galios jėgų kova. Istorijos čia tariamos tyliai, patalpose, jos bene šnabždamos, ir vis dėlto, vibruodamos kolonėlėmis jos pamažu ardo pastato betoną.

EN
‘The Mainline Group’ and Autoturk
‘Versatile Material’
Versatile Material is a project about traces - the ways in which human voices create audio resonance, which can affect concrete and surely – any oppressive regime. It is a demonstration of the physical effects of resistance and the never-ending power struggle between "I wish" and "I am". The stories are spoken silently, indoors, almost-whispered, yet still weather the concrete dwellings the speakers occupy.

Comments

Avatar
Lena Kilina

thank you!