Rasmus Høgh profile image

Rasmus Høgh

Aalborg, Denmark

Viljen til at ville, fremavler evnen til at kunne...