Keep up to date with every new upload!

Join free & follow ינשופים ברדיו אורנים
Share

זאב טנא לא בחר במסלול הנורמטיבי לקריירה מוזיקלית,הוא יוצר כבר כמעט 40 שנה בתחילה לאחרים ואחר כך לעצמו. יצא עכשיו עם אלבומו התשיעי, זה שר, ושמח להיות טרובדור, בשוליים של המוזיקה הישראלית, וכל זה במקביל לקריירה מפוארת כמהנדס מזון בתעשיה.  בשעה השניה , ראיון טלפוני עם יגאל טולדנו, עם צאת סינגל הביכורים שלו ,וגם על כרייסטצ'רץ', ערב נתן אלתרמן בטבעון, מעקב אחר התאמתות תחזיותיו של אלון לוין ופינה חדשה עם אורי הייטנר. האזנה נעימה

Comments