Keep up to date with every new upload!

Join free & follow ינשופים ברדיו אורנים
Share
  • 52
  • 2 months ago
אריק שור 31/5/21

אריק שור 31/5/21

אריק שור מצא שתפקיד היושב ראש הוא בדיוק מה שמתאים לו בנקודת הזמן הזו אחרי שנים ארוכות בכסא המנכל במספר חברות שהאחרונה בהן היתה תנובה , בתקופה מאתגרת של שינויים משמעותיים ורכישה על ידי ברייטפוד הסינית. ולצד הקריירה העסקית המרשימה בחר לשתף אותנו גם באהבתו לקבוצה האדומה מתל אביב והגעגוע לצבא ולגולת הכותרת של שירותו כמפקד הצוות הראשון בשלדג – מבצע שלמה , השבוע לפני שלושה עשורים. בשעה השניה פינת הספרות של טליה גולדמן כלב ועל מועדון העמק, הצבא בלי מדים ונשק, שחוקים – ספרה של אוריין צ'פלין ופינתו של אורי הייטנר

Comments