Kokeš, Radomír D. - Poetika seriálové fikce: otázky (ve) vyprávění televizního seriálu

Kokeš, Radomír D. - Poetika seriálové fikce: otázky (ve) vyprávění televizního seriálu

533 plays533
Uploaded 9 years ago9 years ago
1:25:43
Kokeš, Radomír D. - Poetika seriálové fikce: otázky (ve) vyprávění televizního seriálu
Radomír D. Kokeš profile image

Radomír D. Kokeš

„V přednášce představuji část svého modelu tzv. poetiky seriálové fikce. Jde o původní koncept napomáhající porozumění problémům, které se týkají za prvé všeobecných vlastností vyprávění a fikčních světů v seriálech, a za druhé formální výstavby konkrétních seriálových děl. Úvodem nabídnu několik teoretických nástrojů, jako jsou (a) typologie seriality, (b) analytický model založený na otázkách. Skrze ně posléze alespoň v hrubých rysech na řadě příkladů objasním epistemické možnosti, jež poetika seriálové fikce skýtá.“

Přednáška byla proslovena 19. 2. 2014 ve Studentském vědeckém klubu, Brno. Srov. http://svk.muni.cz/akce/poetika-serialove-fikce/

Comments

Avatar