Radiofono Stoperithorio profile image

Radiofono Stoperithorio

Athens, Greece

Ο καναλάρχης του e-radio http://radio.stoperithorio.org