Ple Municipal 28-03-2018

Ple Municipal 28-03-2018

5 plays5
Uploaded 5 years ago5 years ago
1:20:58
Ple Municipal 28-03-2018
Ràdio Moià profile image

Ràdio Moià

A) Part resolutiva
1. Expedient 2146/2017. Adjudicació del Contracte de redacc. del
projecte, construcc. i explot. de la Nova Edar
2. Expedient 614/2018. Creació Comissió Estudi Ordenança Ajudes
Socials
3. Expedient 511/2018. Aprovació incial del Pla de Mobilitat Urbana
4. Expedient 610/2018. Excedències i altres Situacions Administratives
B) Activitat de control
---
C) Precs i preguntes

Comments

Avatar