Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Ràdio Moià
Share
  • 22
  • 6 years ago
Ple Municipal 17-05-2017

Ple Municipal 17-05-2017

1. APROVACIÓ ESBORRANY ACTES SESSIONS DE
DATES: ORDINÀRIA 29/03/2017 I EXTRAORDINÀRIA I URGENT
5/04/2017.
2. APROVACIÓ MEMÒRIA JUSTIFICATIVA, DESCRIPCIÓ I ADOPCIÓ DE
L’ESCUT HERÀLDIC DE MOIÀ.
3. APROVACIÓ PRÒRROGA CONTRACTE GESTIÓ DEL SERVEI
DE MENJADORS ESCOLARS ADJUDICAT A ARAMARK SERVICIOS DE
CATERING, SLU.
4. APROVACIÓ PREUS PRESENTATS PER ARAMARK PEL SERVEI DE
MENJADOR DELS CASALS D’ESTIU 2017
5. PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6/2017
6. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE
MOROSITAT I DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DE L’AJUNTAMENT DE
MOIÀ I EL MUSEU MUNICIPAL (1er TRIMESTRE DE 2017).
7. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
DEL NÚM.105 AL NÚM. 157 DEL 2017.
10. ADHESIÓ AL MANIFEST DEL GRUP ECOLOGISTA “A CONTRACORRENT”
8. DONAR CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE LES SESSIONS DE DATES 22/03/2017 I 5/04/2017.
9. DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ
DELS PRESSUPOSTOS DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I EL MUSEU MUNICIPAL
(1er TRIMESTRE DE 2017).

Comments

Avatar