Ple Municipal 15-11-2017

Ple Municipal 15-11-2017

8 plays8
Uploaded 6 years ago6 years ago
1:06:27
Ple Municipal 15-11-2017
Ràdio Moià profile image

Ràdio Moià

Per avaria del micròfon del secretari, hi ha alguna pèrdua de señal, d'àudio, marcada amb un efecte sonor. Disculpeu les molèsties.
A- ASSUMPTES A DELIBERAR
1. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL PER LA INSTAL·LACIÓ DE DUES ESTACIONS DE RECÀRREGA RÀPIDA AC I DC (50 KW) PER A DOS VEHICLES. 2. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 19/2017.

B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 3. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I EL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2017. 4. DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I EL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ CORREPONENTS AL TERCER TRIMESTRE DE 2017. 5. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 384 AL 431 DEL 2017. 6. PRENDRE CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES SESSIONS DE DATES 4/10/2017, 11/10/2017 I 25/10/2017.

C- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Comments

Avatar