Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Radio Mises
Share
  • 4 years ago
29: Skoltvång och fördumning

29: Skoltvång och fördumning

Härskare har i alla tider velat “undervisa” undersåtarnas barn enligt enhetliga läroplaner för att fostra ett lydigt folk och befästa den rådande ordningen. Detsamma gäller demokratiska härskare. Alla barn är olika och utvecklas bäst av olika typer av undervisning. Civilisation kännetecknas av att individuella olikheter får blomma ut. Men den statliga skolans egalitära ideal strävar mot likhet och därmed barbari. Redan några av de gamla grekerna hade skoltvång, men i modern tid uppstod obligatoriet med Martin Luther, förfinades i det militariserade Preussen, omfamnades av franska revolutionen, propagerades av Marx och spreds med övriga socialistiska ideal över världen. Med tiden har dess kollektiviserande, propagandistiska syften kommit att överskugga de liberala bildningsidealen.

Comments