Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Radio Maubere
Camarada SG Mari Alkatiri: Chefe de Estado tenki sai símbolo unidade nasional

Camarada SG Mari Alkatiri: Chefe de Estado tenki sai símbolo unidade nasional

Camarada Secretário-Geral Mari Alkatiri hateten katak atu sai Prezidente Repúblika nebe diak tenki tuir artigo 74 Kontituisaun RDTL nian, nebe hateten katak tenki sai símbolo unidade nasional, imparsial, no tenki tuir Konstituisaun RDTL wainhira foti desizaun ruma.

Comments