Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Radio Kiskeya
Share
Koneksyon - 300113 - Demach pou bilan 25 an sosyete enfòmasyon an Amerik Latin ak Karayib la

Koneksyon - 300113 - Demach pou bilan 25 an sosyete enfòmasyon an Amerik Latin ak Karayib la

Playing tracks by

Gotson Pierre / Harold Isaac.

Ou fèk chanje telefòn. Ansyen an, ki pa kab bay anyen ankò, kisa w fè ak li. Vye òdinatè ou te konn sèvi depi 5 a 10 an an, kisa l tounen depi lè w ranplase l ak yonn tou nèf.

Ka pa w la pa anyen devan biwo oubyen biznis paregzanp k ap chanje òdinatè oubyen lòt materyèl dijital.

Kesyon dechè dijital la poze pou tout sosyete nou yo. Se yonn nan aspè bilan nou ki gen pou fèt nan sa ki konsène revolisyon nimerik la.

Yon sit fèk louvri pou fè bilan sosyete enfòmasyon an an Amerik Latin ak Karayib la, soti ane 2000 pou rive ane 2025. Yonn nan atik sou paj akèy sit sa a : Dechè teknolojik, fas kache TIC yo. Adrès sit la se : www.info25.org
……….
Pandan nou an Amerik Latin, ann vizite yon esperyans k ap fèt an Kolonbi. Plizyè jounalis ki anba gwo menas lanmò, mete tèt yo ansanm yo kreye yon sit envestigasyon ki rele « laotraorilla.co » pou revele fas kache fenomèn yo.

Robert Shaw, konsiltan International Media Support (IMS), ki apiye inisyativ sa a, ap esplike nou.

Comments