Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Radio Free Europe / Radio Libe
Share
  • 1 year ago
حکومت اسلامی چه سهمی در نهادینه شدن یهودی‌ستیزی دارد؟ - دی ۰۹, ۱۳۹۵

حکومت اسلامی چه سهمی در نهادینه شدن یهودی‌ستیزی دارد؟ - دی ۰۹, ۱۳۹۵

آیا میان مسلمانان ستیزه‌ای با یهودیان وجود دارد؟‌ یهودی‌ستیزی که گروه‌هایی می‌گویند در ایران هم تاریخ طولانی دارد تا چه حد در ستیزه مذهبی اسلام و یهودیت ریشه دارد؟ آیا اسلامی بودن حکومت در ایران بر چنین ستیزه‌ای دامن زده است؟ هومن سرشار و مجید تفرشی در تابوی این هفته بر سر این موضوع بحث می‌کنند.

Comments