Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Radio Chân Trời Mới » Thế Kỷ C
Share
  • 3 years ago
Trung tâm dạy tiếng Anh miễn phí “Stand by You”

Trung tâm dạy tiếng Anh miễn phí “Stand by You”

Trung tâm dạy tiếng Anh miễn phí “Stand by You” Dự án Stand by You do anh Phạm Minh Đáp chủ xướng, được thành lập với mục đích tăng cường đóng góp vào các hoạt động xã hội, chia sẻ văn hóa, di sản ngôn ngữ, mở rộng phát triển kỹ năng sống, thông qua các chương trình trao đổi giáo dục quốc tế, giữa các tình nguyện viên, giáo viên, sinh viên và học sinh với các trường học địa phương cũng như là các nhóm cộng đồng khác. Được biết đây là một dự án phi lợi nhuận, hỗ trợ giáo dục tại Việt Nam. Dự án tạo nên một cộng đồng mạng lưới kết nối các tình nguyện viên trên thế giới, nhằm chung tay giúp đỡ những đối tượng khó khăn thông qua các chương trình giáo dục. Anh Phạm Minh Đáp cũng cho biết thêm nhiệm vụ Trung tâm Stand by You là làm sao thúc đẩy cuộc sống bền vững, bình đẳng, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật, các tổ chức và đặc biệt là giới trẻ để phát triển năng lực, bằng cách cung cấp hỗ trợ giáo dục, với sự trợ giúp của các tình nguyện viên qu

Comments