Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Radio Chân Trời Mới » Thế Kỷ C
Share
  • 3 years ago
Giới trẻ và những thông tin mạng

Giới trẻ và những thông tin mạng

Mỗi ngày khi chúng ta tìm kiếm những thông tin liên quan đến các lãnh vực giải trí, xã hội hay chính trị… Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng mình là một phần của thông tin này hay không ? Mời quý vị cùng nghe những trao đổi của một số các bạn trẻ về vấn này.
The post Giới trẻ và những thông tin mạng appeared first on Radio Chân Trời Mới.

Comments