Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Radio Chân Trời Mới » Thế Kỷ C
Share
  • 3 years ago
Giới trẻ và những sinh hoạt cộng đồng

Giới trẻ và những sinh hoạt cộng đồng

Giới trẻ là tương lai, là sức sống của dân tộc trong mọi giai đoạn : xây dựng, phát triển và bảo vệ. Ngày nay song hành với sự phát triển của xã hội, kéo theo nhiều sự tha hóa cám dỗ làm lệch lạc tư tưởng lối sống của người trẻ Việt Nam. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả của xã hội, vẫn còn những bạn trẻ mỗi ngày hy sinh vượt qua những khó khăn, cám dỗ hay những tham vọng lợi danh để dấn thân vào một khát vọng xây dựng quê hương tươi đẹp, canh tân đất nước ngày càng phát triển hơn. Mời quý vị cùng nghe tâm tình của các bạn trẻ từ Nam Cali, Úc Châu và Việt Nam.  
The post Giới trẻ và những sinh hoạt cộng đồng appeared first on Radio Chân Trời Mới.

Comments