Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Radio Chân Trời Mới » Thế Kỷ C
Share
  • 3 years ago
Bối cảnh của truyền thông xã hội Việt Nam

Bối cảnh của truyền thông xã hội Việt Nam

Bối cảnh của truyền thông xã hội Việt Nam (Vietnam’s Social Media Landscape) Trong Hội Nghị RightsCon về Internet và nhân quyền, diển ra tuần này tại Manila, Phillippines, Đảng Việt Tân đã có phần đóng góp vào những thảo luận của các giới trí thức, đấu tranh và các tổ chức phi chính phủ về xã hội dân sự và dân quyền trong thời đại Internet hôm nay. https://www.rightscon.org/programhighlights Việt Tân cũng đã thực hiện bản báo cáo về bối cảnh của truyền thông xã hội Việt Nam hiện nay. Lê Nguyên Vũ phỏng vấn ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn nhân của Việt Tân về đề tài này. Mời các bạn theo dõi. http://www.viettan.org/Vietnam-s-Social-Media-Landscape.html     Chuyện Hay Trên Mạng Meerkat là một app mới, nó là phần mềm ứng dụng được thiết kế để chạy trên điện thoại thông minh và với cái app Meerkat này người sử dụng có thể phát sóng trực tiếp từ phone mình, cũng như xem những (video) trực tiếp của những người mình theo dỏi. http://tablet.washingtonpost.com/biz/were-living-in-a-meerkat

Comments