Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Radio Chân Trời Mới » Thế Kỷ C
Share
  • 4 years ago
Bảo Nguyễn: Người Việt trẻ đắc cử chức vụ thị trưởng thành phố Garden Grove tại Hoa Kỳ

Bảo Nguyễn: Người Việt trẻ đắc cử chức vụ thị trưởng thành phố Garden Grove tại Hoa Kỳ

Bảo Nguyễn: Người Việt trẻ đắc cử chức vụ thị trưởng thành phố Garden Grove tại Hoa Kỳ Nguyễn Bảo là một người trẻ vừa được đắc cử chức vụ thị trưởng thành phố Garden Grove, TIỂU BANG NAM CALI, trong mùa bầu cử tháng 11 vừa qua. Anh Bảo năm nay 34 tuổi, là người thị trưởng trẻ tuổi nhất cũng như người thị trưởng da mầu đầu tiên của thành phố Garden Grove.   Chuyện Hay Trên Mạng Đề Tài: Tunisia chuyễn từ độc tài đến dan chủ http://www.bbc.com/news/world-africa-30084512   Anh Ngữ Mỗi Tuần Đề Tài: All walks of life
The post Bảo Nguyễn: Người Việt trẻ đắc cử chức vụ thị trưởng thành phố Garden Grove tại Hoa Kỳ appeared first on Radio Chân Trời Mới.

Comments