Radio Borovo profile image

Radio Borovo

Borovo, Croatia

RADIO BOROVO je u svet radio-difuzije ušao spontano, 1991. godine u vremenu koje je bilo teško za sve ljude na ovom području.
U vreme mirne reintegracije, RADIO BOROVO je doživeo svoju transformaciju. Nakon preregistracije, nastavio je s radom po važećim propisima Republike Hrvatske .
Danas je RADIO BOROVO nezavisna, lokalna radio stanica u privatnom vlasništvu, registrovana kao društvo sa ograničenom odgovornošću – "R A P S O D I J A", sa 75% osnivačkog kapitala u vlasništvu radnika, a 25% u vlasništvu opštine Borovo. Program produkujemo i emitujemo na srpskom jeziku i to 24 časa svakog dana na frekvenciji - 100,7 MHZ STEREO.
Programskom šemom dominiraju emisije informativnog i zabavno-muzičkog karaktera, kontakt-programi i gostovanja , a u realizaciji učestvuje desetak zaposlenih. Muzička koncepcija RADIO BOROVA je raznovrsna što podrazumeva da na frekvenciji ovog radija možete čuti hitove narodne muzike od šezdes