รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 เวลา04.00-04.30 น

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 เวลา04.00-04.30 น

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม ตอนเทศกาลกับพระพุทธศาสนา กับพระพยอม เช้าวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30 น.

Comments