รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันพุธที่ 7 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30 น.

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันพุธที่ 7 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30 น.

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม ตอนการปฎิบัติธรรม-กรรมฐานของพระสงฆ์ กับพระพยอม เช้าวันพุธที่ 7 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30 น.

Comments