รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เเช้าวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30 น

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เเช้าวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30 น

รายการคุบข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม ตอน ปัญหาหลังเลือกตั้งจะเป็นผลดีหรือผลแย่ลง กับพระพยอม เช้าวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30 น.

Comments