รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม ตอน 5 เจริญ (1) กับพระพยอม เช้าวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 04.00-04.30 น.

Comments