รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2554

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2554

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม ตอน สมบัติชาวพุทธ (จบ) กับพระพยอม เช้าวันอังคารที่ี 30 สิงหาคม 2554 เวลา 04.00-04.30 น.

Comments