รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2554

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2554

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม ตอนสมบัติชาวพุทธ กับพระพยอม เช้าวันจันทร์ที่ี 29 สิงหาคม 2554 เวลา 04.00-04.30 น.

Comments