รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม ตอนดี2ระดับ กับพระพยอม เช้าวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 เวลา 04.00-04.30 น.

Comments