รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554 เวลา04.00-04.30

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554 เวลา04.00-04.30

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม ตอน ดี 6 เจ็ดก้าวหน้า กับพระพยอม เช้าวันพฤหัสบดีที่ี 22 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30 น.

Comments