รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30 น.

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30 น.

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม ตอน 5 เจริญ (จบ) กับพระพยอม เช้าวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30 น.

Comments