รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30น.

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30น.

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม ตอนธรรมแห่งการดับทุกข์ กับพระพยอม เช้าวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30น.

Comments