รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม ตอนพระวินัยปิฎก (จบ) กับพระพยอม เช้าวันพฤหัสบดีที่ิ 15 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30 น.

Comments