รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันพุธที่ 14 กันยายน 2554

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันพุธที่ 14 กันยายน 2554

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม ตอนพระวินัยปิฎก (2) กับพระพยอม เช้าวันพุธที่ 14 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30 น.

Comments